ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τέντες Ηλιοκάλυψη
Φωτόπουλος Αλέξης

Μακεδονίας & Σπετσών 27
Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα

Τηλ.: 27210 93387
Κιν.: 6936 66 89 10